Din indelte soldaten
Johannes Brun
1758 – 1817.

Min farfars morfars morfar.


Jönköpings regementes flagga.

En oktoberdag i småländska Vista härad Skärstad socken anno 1758 föddes en pojke som skulle kallas för Johannes (Johan).
Föräldrarna var pigan Helena Jonasdotter och drängen Per Månsson på Gestra Skattegård.
Vid 18 års ålder den 1 december 1776 gifte sig drängen Johannes Persson i Gestra Skattegård
med pigan Kjerstin Olofsdotter född i Habo Skaraborgs län.
Efter drygt fem månaders äktenskap den 9 april 1777 föddes deras första son Johan.

Den 10 november 1778 blir Johannes antagen som indelt soldat på soldattorpet nr 10 under Brunkulla gård i Skärstad.
Johannes blir då tilldelad soldatnamnet Brun. Han kom att tillhöra livkompaniet på Jönköpings regemente.
Deras andra barn var en flicka som hette Maria och föddes i slutet av augusti 1781 på soldattorpet under Brunkulla.
Johannes och Kjerstin fick en son 1783 vid namn Per och 1787 fick familjen tillökning då Jan föddes.

Svensk-ryska kriget startade 1788. Johannes blev kommenderad till Finland
och deltog bland annat i slagen vid Hogland den 17 juli 1788 samt Svensbyn 1789.
Johannes var också med om slaget vid svensksund ”Viborgska gatloppet” den 7 juli 1790.

När det Svensk-ryska kriget tog slut kom Johannes hem till soldattorp nr 10 under Brunkulla som arbetande sergeant.
Familjen får i juni 1781 en dotter som heter Helena Katarina (min farfars morfars mor).
I december två år senare föds sonen Olof.
Under sommaren 1795 blev soldat Brun fredskommenderad till ett läger i Bonarp nere i Skåne.

Enligt husförhörslängden började Johannes den 11 november 1795 arbeta på en gård som heter Graf
och exakt ett år senare fick han arbeta på gården Berghem.

Den 4 juli 1803 får Johannes avsked som indelt soldat på grund av att han hör illa.
Och familjen flyttar från soldattorpet till en backstuga på gården Råmmarp.
Här bor Johannes kvar till han dör av vattusot och bröstfeber vid 59 års ålder den 21 juni 1817.
Kjerstin bor kvar i backstugan ytterligare i två år tills hon dör 1819 vid en ålder av 66 år.
 

Nertecknad av
Krister W. Nilsson
Den 19 februari 2008