De skivor som du vill ha överförda till CD

lämnas eller skickas till Winstons konsultfirma.

Skivorna lämnas sedan tillbaks till ägaren.

 

Du kan välja att få hela skivan eller vissa låtar överförda.

Har du flera skivor som du vill göra en samlingsskiva av så går det också bra.

 

 

Priser:
Startavgift per CD-skiva  10 kronor
Därutöver tillkommer en avgift på 5 kronor per låt på CD-skivan.

Exempel:
En CD-skiva med 15 låtar kostar 10 kronor + (15 låtar * 5 kronor) = 85 kronor.