De LP-skivor som du vill ha överförda till CD

lämnas eller skickas till Winstons konsultfirma.

LP-skivorna lämnas sedan tillbaks till ägaren.

 

Du kan välja att få hela LP-skivan eller vissa låtar överförda.

Har du flera LP-skivor som du vill göra en samlingsskiva av så går det också bra.

 

 

Priser:
Startavgift per CD-skiva  10 kronor
Därutöver tillkommer en avgift på 5 kronor per låt på CD-skivan.

Exempel:
En CD-skiva med 15 låtar kostar 10 kronor + (15 låtar * 5 kronor) = 85 kronor.