Tjänster med fasta priser

Minimiavgift vid kundbesök 100 kr
Felsökning och åtgärd mindre än 20 min 200 kr
Felsökning och åtgärd mer än 20 min 350 kr / tim
Installation av Operativsystem (Windows) 500 kr
Installation av extra program vid nyinstallation av operativsystem 40 kr / st.
Komplett nyinstallation av operativsystem och alla önskade program 700 kr

Operativsystem och program bekostas av kund.

Övriga produkter och tjänster offereras separat.