Johansson Cosswa/Petter (Pierre)/
Ålder :
0
Kön :
Man

Händelser
 DatumOrtHuvudkälla
Död1697Gåsinge (D) -
Begravd1697Gåsinge (D) -

Smed4Återfinns i domböckerna för Jönåker 1659-76. Vid tinget 16591013 noteras: " ...en ung dreng Petter Koswa wid nampn ifrån Lunda sochn, som skall haffwa besofvit konan Kerstin Olofsdotter, och sins emellan afladt oächta barn, bägge ogifte..." . Levde ännu 17090310, då han som ansvarig för arvskiftet efter brodern Tomas blir instämd till Jönåkers ting. Kan vara död 1709 i Lunda (D)

FarMor
Cosswa Lagreff/Johan/ [Belgien] ( ± 1610 ) ( † 1655 ) /Ingeborg/
ÄktenskapBarn
- -

SLÄKTTRÄD
Johansson Cosswa/Petter (Pierre)/
-
† 1697
Cosswa Lagreff/Johan/
± 1610
† 1655
/Ingeborg/
-
-
Cochoy Cochois/Johan/
± 1575
† 1650N/N/


-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-