Wänndahl/Mats* Peter/

FarMor
Sandberg/Sonny* Tage Konrad/ -
ÄktenskapBarn
Björk/Heléne* Maria Gunilla/ Wänndahl/Conradh* Lennart Pontus/
Wänndahl/Caspher* Amadeus Axel/

SLÄKTTRÄD
Wänndahl/Mats* Peter/
Sandberg/Sonny* Tage Konrad/
Wänndahl/Siv Gunnel*/
Sandberg/Konrad* Einar Richard "Conny Rich"/Sandberg/Maj-Britt* Linnea/


-
-
-
-
-
-
-
-

Lilja/Tage* Ivan/
± 18830916
† 19640802
Larsdotter/Ida* Matilda/
± 18870327
† 19260331

-
-
-
-

-
-
-
-